iletişime geç
Azak sokak no 14/1 İncesu MH Ankara
[email protected]
Tel: 0312 417 1757
Geri

DİJİTAL TÜRK OYUNLARI PLATFORMU

Dijital Türk Oyunları Platformu-DiTOP

Çocuklar oyunla öğrenir ve gelişir. Oyun oynayarak soyut ve somutu ayırt eder, gerçeği keşfeder ve hayata hazırlanır. Sosyokültürel ögeleri kavrar, dilini ve inanç̧ değerlerini oyunla inşa eder. Kimlik ve kişilik kazandığı öğrenme süreçlerinde oyun yine hâkim rol oynar. İnsan nasıl yediği içtiğinden ibaret ise, oyunlar da çocuğun en temel besin maddeleri arasında önemli bir yer alır. Günümüzde dijital oyunları, temel besin maddesi olarak görmek zorundayız.

Dijital Türk Oyunları Platformu, kültürümüze dair oyunlaştırılabilir içeriğin ortaya çıkarılması, sektörde rekabet edebilir kalitede kalıcı projeler tasarlanması, dijital oyunlar üretilerek küresel pazara sunulması, ailemizi yeniden bir araya getirecek aile oyunları tasarlanması ve tüm çocuklar için sağlıklı oyunlarla daha yaşanabilir bir geleceğin desteklenmesi hedefleriyle kurulmuştur.

Sektörümüzde, yazılımcılar, donanımcılar, çevrimiçi platformlar, oyun geliştiriciler, stüdyolar, yayımcılar, prodüksiyon animasyon şirketleri, sosyal medya şirketleri, dijital medya ve dijital pazarlama şirketleri, müzik yapım şirketleri, mobil araç̧ üreten şirketler, interaktif medya şirketleri, bilgi iletişim teknoloji şirketleri, telekomünikasyon şirketleri gibi geniş̧ yelpazede çalışma imkânı olan kısaca, dijital ilişkiler, dijital sanatlar ve dijital teknolojiler olarak sınıflayabileceğimiz yapılar bulunmaktadır. Bu da bizi sanat ve teknoloji olarak iki ana kola götürmektedir. Biz Dijital Türk Oyunları Platformu olarak bu iki grupla da aynı anda ilgilenmek ve ülkemiz için çok değerli bir birliktelik oluşturmak istiyoruz.

DiTOP olarak ülkemizdeki oyun geliştirme surecilerindeki dağınıklığa da çözüm arayışı içerisindeyiz. Dijital sanatların en önemli unsuru olarak gördüğümüz oyun üretim surecilerinde birçok aşama bulunmaktadır. Büyük rekabetin yaşandığı sektörde, ülkemiz gençlerinin dinamik ve duru zekâları, çözümcü yaklaşımları öne geçmemize imkân sağlamaktadır. Diğer önemli gücümüzün ise coğrafyamız, tarihimiz ve elbette kültürümüzdür. Birkaç değerli dokunuş ve destekle rakiplerimizi geride bırakacak güçte olduğumuza inanıyoruz. Bu nedenle bize ait olanı küresel kodlarla yeniden harmanlayarak senaryolaştırıp tasarlayacağız ve yazılımını yaparak piyasaya süreceğiz. Bunun için kamu ve özel sektör iş birliği ile üniversite katkısını birlikte yürüten, farklı kurumlarımızın desteklerini süreç içerisinde harmanlayarak yöneten bir format ortaya koyuyoruz. Tüm paydaşlarımızın özverili destekleriyle atacağımız bu küçük adım, çocuklarımızın mutlu geleceğinde büyük dönüşümlere yol açmaktadır. Bunu yaptığımız üç kampta yakinen gördük ve projemizde gerekli revizeleri yaptık. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Yolumuz açık olsun.